Опера в Венеции

Расписание
Дата Мероприятие Место мероприятия
Театр Малибран
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Театр Малибран
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Театро ла Фениче Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Театро ла Фениче Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Театро ла Фениче
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто Билеты нет
Палаццо Барбариго-Минотто