Опера в Венеции

Расписание
Дата Мероприятие Место мероприятия
Театро ла Фениче
Палаццо Барбариго-Минотто
Скуола Сан-Теодоро
Театро ла Фениче
Палаццо Барбариго-Минотто
Палаццо Барбариго-Минотто
Театро ла Фениче
Скуола Сан-Теодоро
Скуола Кармини
Театро ла Фениче
Палаццо Барбариго-Минотто